Wednesday, April 21, 2010

ರಂಗೋಲಿ..................ಜೀವಾ ಜೀವಾ ಸೇರಿಸೊ ಒಲವೆ ರಂಗೋಲಿ
ಯಾರೂ ಅಳಿಸದಂತಹ ಚೆಲುವೆ ರಂಗೋಲಿ
ಪ್ರತಿ ಜೀವದಾ ಎದೆ ಎದೆಯಂಗಳ
ಅನುಬಂಧದ ಗೆರೆ ಬಿಡಿಸೋ ನೆಲ
ಈ ಪ್ರೀತಿಯಾ ಕಲೆಗೆ ನಮನ


ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದೋರು
ಈ ನೂರಾರು ಚುಕ್ಕೀಲಿ ನಾವು ಚುಕ್ಕಿ ಆದೋರು
ಈ ಚುಕ್ಕಿ ಸೇರಿಸೊದೆ ಪ್ರೀತಿಲಿ
ಈ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಣದಂತ ರೇಖೇಲಿ
ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿದಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ
ಈ ಬಾಳೆ ರಂಗು ರಂಗಿನ ರಂಗೋಲಿ..................
.............................................
..............................

No comments:

Post a Comment